Umění komunikace: Jednání s komplikovanými osobami

Umění komunikace:

Jednání s komplikovanými osobami

Umění komunikace je důležité pro každý vztah, ať už osobní, obchodní, nebo společenský. Každý člověk má individuální povahu. S tím je spojen i individuální způsob jednání a komunikace s okolním světem. Pokud jsme pohodáři a máme jednat s komplikovanými osobami,

 

může vzniknout problém a rozličné třecí plochy mezi jednotlivými články komunikačního rámce. Mnoho z nás má strach z problematického jednání. Bojíme se, že nebudeme umět „útok“ našeho protějšku efektivně a asertivně odrazit. Často se nám spíše podaří náš protějšek popudit. Je tedy před námi jedinečná nabídka na změnu naší situace. Pokud chcete vědět, o jakou nabídku jde, čtěte dále.

Jak přizpůsobit jednání vůči druhým?

Naše jednání by se mělo řídit podle jednoho známého pořekadla, které zní: Jak chci, aby se ke mně chovali druzí, chovám se já k nim. Jednání vůči našemu protějšku by nikdy nemělo být ponižující, arogantní a popuzující. Měli bychom si uvědomit to, že nám protějšek často nastavuje zrcadlo a ve svém jednání odráží naše chování, ale také to, jak na něj působíme.

Dávejte si pozor i na neverbální projevy

Ač rozhovor mezi lidmi probíhá verbálním způsobem, náš protějšek sleduje i naše gesta. Gestikulace může hodně ovlivnit výsledek naší schůzky. Ať už tedy jde o jednání na úřadě, nebo obchodní jednání. Pochopitelně to však může ovlivnit i jednání v osobním styku dvou přátel a mohli bychom jmenovat spoustu dalších příkladů.

 

Osvojte si správný postup jednání s komplikovanými osobami

Umění komunikace je stále více rozebírána na různých školeních a trénincích. Trénink, jenž bychom vám rádi představili, je komplexní a zaměřuje se zejména na osvojení několika potřebných kompetencí. Jmenovat můžeme například komunikační dovednosti, návyky a rozličné techniky jednání v obtížných situacích. Celý trénink probíhá na bázi interaktivních cvičení. Po absolvování tohoto tréninku budete umět ustát konfliktní jednání, nejrůznější námitky protistrany a další podobné obtížné situace. Nikdy více vás to nezaskočí a vy se budete cítit více v pohodě.

Jaký trénink můžete absolvovat?

Příkladem nám může být TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ A KOMUNIKACE S KOMPLIKOVANÝMI OSOBAMI, jenž proběhne pod záštitou Evropského regionálního centra.

Tímto tréninkem vás provede Mgr. Věra Machová. Více informací můžete najít zde.

Umění komunikace: Jednání s komplikovanými osobami
Tagged on:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *