Dobrá sebeprezentace vede k úspěchu

Dobrá sebeprezentace vede k úspěchu

Dobrá sebeprezentace závisí na správném způsobu jednání.  Mít svůj styl. Často si kladete otázky, jež se týkají vaší úspěšnosti, a to nejen v osobním, ale i v pracovním životě? Napadlo vás někdy, že vše stojí na správné sebeprezentaci, vaší rétorické dovednosti, ale také na tom, jak na váš protějšek při konverzaci působíte?

 

Pokud budete zdravě sebevědomí a asertivní, jistě se vám bude jednat snáze. Dokážete mnohem lépe řešit možné problémy, zvládnete jednání s protějškem, s nímž se vám příliš dobře nejedná. Přidanou hodnotou zdravě sebevědomého a asertivního jednání je schopnost slovní sebeobrany. Pokud si osvojíte správný způsob jednání, nemusíte se bát neúspěchů, nervozity a případného strachu či trémy.

K asertivitě můžeme přidat osobitost, ale zároveň zvažme, zda tato osobitost je nebo není extravagantní. Abychom opravdu zaujali, je někdy nutné protějšek trochu šokovat. Ale i v takovém případě to může být bod pro nás.

                                                                                                                                                       Sebeprezentace: Mít svůj styl. 

Co vše dokáží slova?

Člověk je jediným tvorem, jemuž byla shůry dána schopnost dorozumívat se pomocí slov. Málokdo z nás však tento dar umí využívat správným způsobem. Někteří z nás jej rádi zneužívají, snaží se slovy manipulovat s ostatními a ovlivňovat jejich názory, ale jistě bychom našli i spoustu dalších příkladů zneužívání slov.

Slova mají velkou sílu. S jejich pomocí toho můžeme spoustu ztratit a zkazit, nebo naopak hodně dokázat a najít spoustu přátel. Velkou výhodou pak je umění správné rétoriky. Kdo dokáže bez problému jednat před větším množstvím lidí, může dokázat velké věci. Zároveň díky správnému vystupování a dobře zvoleným slovům můžeme lidi na svou stranu. Můžeme však dokázat odvrátit možné katastrofy. Správný způsob jednání by si měl osvojit každý z nás.

Sílou slova se můžeme ubránit před nepříznivým jednáním našeho okolí. Dokonce zvládneme snadněji komunikovat s obtížnými protějšky. Často je problém se udržet, když na nás někdo začne slovně útočit, ale je důležité si včas uvědomit, jakým způsobem útok slušně a účinně odvrátit. Pokud budeme přesvědčiví a budeme se snažit útok odvrátit asertivně a s úsměvem na tváři, máme nakročeno k úspěchu. Úsměv a milé jednání útočníka většinou překvapí a se svými útoky přestane.

 

Rétorika – prostředek úspěšného jednání

Správná rétorika je to, co dodává veřejným projevům ten správný punc. Ve chvíli, kdy si připravujeme nějaký proslov, jenž budeme přednášet před velkým množstvím lidí, musíme sledovat hned několik faktorů. Měli bychom si dávat pozor na správnou výslovnost, srozumitelnost, práci s hlasem a intonací, ale také na to, jak budeme na naše posluchače působit. Pokud se budeme často přeříkávat, nebude nám dobře rozumět a budeme se při projevu ošívat, publikum z nás vycítí nervozitu. Můžeme očekávat, že nás během chvilky přestanou ostatní poslouchat a my se v našem snažení neposuneme ani o krok dále. Při projevech bychom měli působit zdravě sebevědomě a soustředit bychom se měli jen na to, co budeme říkat. Pokud jsme nervózní z velkého množství posluchačů, pomůže nám, když jim budeme hledět nad hlavy do prázdna. Tímto v sobě vyvoláme pocit, že před námi nikdo není a my si projev říkáme jen tak pro sebe.

Závěrem

Pokud se budete chtít o dané problematice dozvědět více informací a budete si chtít sami na vlastní kůži vyzkoušet jednání v určitých situacích, můžete navštívit kurz.

 

JN

Dobrá sebeprezentace vede k úspěchu
Tagged on:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *