Novela zákoníku práce 2017


Novela zákoníku práce 2017

Novela zákoníku práce platí od apríla. Proč? Společnost jde neustále kupředu. Tento pokrok si vyžaduje i aktualizace zákonů, jež řídí mezilidské vztahy. V brzké době nás čeká novela zákoníku práce 2017, která s sebou přinese změny v oblasti personální a mzdové.

K novele zákoníku práce 2017 dochází z důvodu nutnosti včlenění některých právních předpisů Evropské unie. Další příčinou novely je zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů. V zákoníku tedy bude výrazně posíleno postavení zaměstnance a zaměstnavatelům se výrazně zjednoduší některé administrativní úkony.

Co nám přinese novela zákoníku?

Do nového zákoníku práce by měly být implikované některé nové pojmy. Jedním z nich je institut řídících pracovníků. Do této skupiny se řadí zejména vysoce postavení manažeři. Ti se mohou těšit například na zákonem danou volnou pracovní dobu.

Lidé, kteří upřednostňují práci z domova se dočkají upevnění pravidel. Jejich zaměstnavatelé pak mohou očekávat nutnost proplácení zaměstnancových nákladů na komunikaci se zaměstnavatelem, zejména se bude jednat o úhradu vyúčtování za internet či telefon. Tato plnění však nebudou započítány do výplaty.

novele zákoníku práce je také kladen velký důraz na to, aby obě strany, jež mezi sebou uzavřely pracovněprávní vztah, uváděly o sobě správné doručovací údaje. Jedním z těchto údajů je doručovací adresa.

Další zajímavé změny

V předchozích odstavcích jsme pro vás vybrali ty nejožehavější změny zákoníku práce. Avšak měli bychom zmínit aspoň bodově i další důležité změny, ke kterým patří například převedení zaměstnance, podmínky hromadného propouštění, konto pracovní doby, změny podmínek dovolené, určení průměrného výdělku, odměna za pracovní pohotovost, ochrana před stresem a násilím na pracovišti a mnoho dalších.

Závěrem

O všech výše zmíněných změnách v zákoníku práce se můžete dozvědět na kurzech věnovaných právě této tematice. Příkladem vám může být kurz s názvem Novela zákoníku práce – klíčové změny pracovního práva od roku 2017. Na tento seminář se můžete přihlásit zde.

 

Novela zákoníku práce 2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *